Wat doen wij?

Stichting HELP Namibia (hierna te noemen HELP) richt zich op het bevorderen van de (acute) gezondheidszorg in Namibië. Zonder onderscheid te maken tussen, geslacht, kleur, ras, religie, seksuele geaardheid of politieke overtuiging. Essentieel hierbij is kennisoverdracht. 

 

Om bovenstaande te bereiken gaat de stichting minimaal een keer per jaar naar Namibië om scholingen te verzorgen. Momenteel richten we ons op de volgende twee lesprogramma’s:

1: Pre Hospital Care Practitioner (PHCP)

2: New Born Resucitation

 

De Pre Hospital Care Practitioner course is een vijfdaagse training van tenminste 28 uren zowel theoretisch als praktisch. Deze cursus wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. 

 

De New Born cursus is een opmaat gemaakte cursus voor de medewerkers op de kraam- en verlosafdelingen van de ziekenhuizen.  De cursus bestaat uit theorie gecombineerd met praktijk en duurt gemiddeld 2,5 uur. 

Missie, visie en strategie 

Missie

Stichting Health & Emergency care Learning Program (HELP) Namibia is ontstaan in 2006 nadat onze werkgever Kijlstra Ambulancegroep Fryslân een ambulance gedoneerd had aan Gobabis in Namibië. Gobabis is de zustergemeente van Drachten. Bowe Bottinga en Jillard Faber hebben deze introductie verzorgd. Tijdens dit bezoek bleek dat er grote behoefte was aan specifieke scholing waarna ze besloten om jaarlijks terug te keren om trainingen te verzorgen. 

 

HELP richt zich op het bevorderen van de (acute) gezondheidszorg in Namibië.   Zonder onderscheid te maken tussen, geslacht, kleur, ras, religie, seksuele geaardheid of politieke overtuiging. Essentieel hierbij is kennisoverdracht!

Inmiddels hebben we al diverse trainingsprogramma’s opgezet. Zo hebben we Basic Pre Hospital care lessen aan de brandweer, EHBO-lessen in de sloppenwijken, en diverse trainingen in het ziekenhuis gegeven de afgelopen jaren.

 

Namibië ligt in het zuiden van Afrika, tegen de grens van Zuid-Afrika. Namibië is tweeëntwintig keer zo groot als Nederland en er wonen slechts 2.1 miljoen mensen.

De (acute) gezondheidszorg in Namibië wordt geconfronteerd met een aantal specifieke problemen: 

1:         Er is geen of weinig specifieke pre-hospitale trauma kennis onder de huidige 

            Ambulancebemanningen. 

2:         Namibië staat op de eerste plaats wat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers betreft,           wereldwijd.  Ongevallen met 10 of meer zwaargewonde slachtoffers komen maandelijks            voor.

3:         De enorme afstanden tussen ziekenhuizen stellen de ambulancehulpverleners voor enorme uitdagingen. 

4:         Door het ontbreken van prenatale zorg en lange afstanden is de babysterfte rondom de geboorte  groot. 

 

 

 

Doelstelling 

1. Het verbeteren van de (pre) hospitale zorg 

 2 Het terugdringen van baby sterfte rondom de geboorte

Om deze doelstelling te bereiken hebben wij in samenwerkingen met de artsen van het ziekenhuis in Gobabis een lesprogramma geschreven welke aansluit op de werksituatie in Namibië. 

Twee van onze lessen zijn geaccrediteerd door The Health Professions Councils of Namibia. 

-       Pre-Hospital Care Practitioner, geaccrediteerd sinds 2013

-       New Born Resucitation, geaccrediteerd sinds 2015

Deze cursussen wordt gegeven aan zowel registred nurses, enrolled nurses, midwifes, Emergency Care Practitioners (Basic & Intermediate), Emergency Care Technicians. 

HELP staat open om andere doelgroepen te voorzien van (para)medische scholing. Dit op verzoek van een in Namibië verblijvende stichting, bestuur, gemeente etc. Voorwaarden is dat het aansluit bij de scoop of practice van HELP. Zo hebben wij in het verleden training gegeven aan de brandweer, EHBO-lessen verzorgt op scholen en in opvangprojecten voor kinderen in de sloppenwijken.  Ook een uitbreidingen van de PHCP en New Born resuscitatie lessen naar meerdere ziekenhuizen in Namibië sluit het bestuur niet uit. Dit echter pas na uitdrukkelijk verzoek van de ziekenhuizen. 

Strategie 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken gaat HELP minimaal 1 x per jaar naar Namibië om diverse trainingen te verzorgen.  Om de effectiviteit zo groot mogelijk te houden worden de datums waarop de training gegeven afgestemd met de ziekenhuizen zodat we in een aaneengesloten periode les kunnen geven. 

Het dag gedeelte wordt gebruikt om de PHCP-cursus te verzorgen, waarna in de avonduren de lessen New Born resuscitatie worden gegeven.

De grootte van de groep wordt afgestemd op het aantal trainers. De voorkeur gaat uit naar drie trainers per keer, uit jarenlange ervaring van ons is gebleken dat dit het meest effectief is. De groep studenten is maximaal vijftien. De studenten worden de gehele week aan dezelfde trainers gekoppeld. 

Voor de New Born cursus geldt dat de groep uit max. negen studenten per avond bestaat (bij drie trainers). Deze cursus wordt vier keer per week aangeboden. 

Het lesmateriaal zoals readers en oefenfantomen wordt verzorgd door HELP en wordt grotendeels achtergelaten in Namibië, zodat er ook getraind kan worden als wij niet aanwezig zijn. Dit materiaal is in beheer van de PMO/ CMO van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis, waar de lessen gegeven worden, is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de studenten, het verzorgen van lesruimte & het verzorgen van eten en drinken tijdens de lessen.  

 


 


Health & Emergency care Learning Program