PROGRAMME FOR ACCELERATING THE REDUCTION OF MATERNAL AND CHILD MORTALITY IN NAMBIA (PARMACM) 2015

PARMaCM is gefinancierd door de Europese Unie en geïmplementeerdmet technische ondersteuning van de World Health Organization in Namibië.Het is een volledig geïntegreerd programma dat bestaat uitopleiding van gezondheidswerkers, immunisatiecampagnes, het verstrekken van ziekenhuisapparatuur en -benodigdheden, voertuigen en ambulances evenals de bouw van Maternity Waiting Homes.

Dit programma is ontworpen in antwoord op het gebrek aan vooruitgang bij het verbeteren van de gezondheid van moeder, pasgeborene en kind in Namibië.Er zijn verschillende factoren voor deze tekortkomingen, namelijk onvoldoende personeel voor de gezondheidszorg, veel mensen met HIV/aids, lange afstanden naar medische voorzieningen, tienerzwangerschappen, cultuurgebonden praktijken, en ondervoeding.

In het kader hiervan heeft de medische staf van het ziekenhuis in Gobabis ons gevraagd om, in het voorjaar van 2015, lessen te verzorgen over de opvang van een pasgeborene met een slechte start. Door de mede hierboven genoemde redenen komt dit nog regelmatig voor. Omdat het ziekenhuis van Gobabis het enige ziekenhuis is in de Omaheke regio ( 2 x zo groot als Nederland) zijn er verdeeld over de regio, Health clinics gebouwd. Hier werkt een verpleegkundige die de eerste opvang verzorgt en zo nodig de mensen doorstuurt naar het ziekenhuis. Echter, soms zijn daar afstanden mee gemoeid van wel 400 km! Daarom hebben we niet alleen de verpleegkundigen van het ziekenhuis getraind maar ook de medewerkers van deze Health Clinics. 
In totaal hebben we achtendertig verpleegkundigen deze training aangeboden. De training bestond uit theoretische en vooral praktische workshops. De theorie werd klassikaal behandeld waarna we in kleine groepjes uit elkaar gingen en iedere trainer, (er waren drie trainers aanwezig) vier verpleegkundigen in zijn groepje had.
Voor deze lessen hebben we een syllabus geschreven, het was de bedoeling dat iedere student voor aanvang van de lessen deze zou hebben gekregen. Daarnaast moesten ze voor aanvang een pre-test hebben gemaakt. Echter door miscommunicatie had het ziekenhuis niet de syllabus uitgedeeld. Gelukkig had dit weinig invloed op de lessen. En alsnog heeft iedereen na de lessen de syllabus uitgereikt gekregen.De verpleegkundigen waren, evenals de medische staf, erg enthousiast over de lessen.  Dit zal ze in de toekomst zeker helpen bij de opvang van een pasgeborene met een slechte start. De medische staf van het ziekenhuis gaat nu deze les proberen te laten accrediteren bij de Health Professions Council of Namibia (HPCNA).
 

Health & Emergency care Learning Program