PRE-HOSPITAL CARE PRACTITIONER

Pre-Hospital Care Practitioner,Sinds eind 2013 zijn onze lessen geaccrediteerd door de HPCNA, The Health Professions Councils of Namibia. Dit betekent dat na afloop van de lessen en het positief afleggen van een theoretisch en praktisch examen, wij rechtsgeldige certificaten mogen uitdelen. En de geslaagde mag zich vanaf dat moment Pre-Hospital Care Practitioner noemen. In 2014 zijn de eerste 6 kandidaten geslaagd voor dit certificaat.Het vijf daagse lesprogramma is voor de kandidaten behoorlijk intensief, leidraad voor de lessen zijn de door ons ontwikkelde protocollen. De lessen bestaan daarom uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.In de theorie wordt de achtergronden van de protocollen behandeld en in de praktijk lessen leert men het goed toepassen van het protocol. Protocollen vertegenwoordigen de professionele standaard voor het proces van de patiëntenzorg, en zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

De eerste dagen merkten we dat de verpleegkundigen erg moesten wennen aan het toepassen van de protocollen, maar toen ze één keer gewend waren aan het systeem bood het juist heel veel houvast. Op momenten dat ze even niet wisten wat ze moesten doen tijdens de hulpverlening pakten ze het protocollen boekje erbij en gingen weer systematisch aan het werk! En dat is precies waar de protocollen voor bedoeld zijn om systematisch het zorgproces te benaderen.
 
Met de protocollen in de hand de juiste zorg inzetten.

We zagen in de loop van de dagen een enorme verbetering in de patiënten zorg. En dat is uiteraard de bedoeling van de lessen. We kregen er dan ook alle vertrouwen in dat iedereen zou slagen voor de examens. Op de dag van de examens merkten we bij alle kandidaten een flinke dosis spanning. En ook wij als instructeurs waren wel een beetje gespannen. Voor de theorie examen hadden we een toets gemaakt en voor het praktijk examen hadden we diverse verschillende scenario’s uitgewerkt met lotus slachtoffers. Aan de hand van een punten systeem werden de examens beoordeeld. Deze punten bestonden uit 3 punters ( dingen die je beslist gedaan moet hebben wil je slagen), 2 punters en 1 punters. ( zie bijlage)De examens verliepen vlekkeloos en aan het eind van de dag konden we dan ook iedereen een certificaat en een badge van pre-Hospital Care Practitioner overhandigen! 
 
De badge!!

Na afloop van de lessen hebben we uitgebreid geëvalueerd met de artsen van het ziekenhuis en de dilectrische van de regio. De conclusie was dat de lessen erg goed waren verlopen en dat het een prima scholing is voor verpleegkundigen die op de ambulance en/of op d spoedeisende hulp werken. Besloten wordt dat we in het voorjaar van 2015 terug komen en dan een nieuwe groep gaan trainen!
De Pre-Hospital Care Practitioners van Gobabis, samen met de trainers en één van de artsen!

Health & Emergency care Learning Program