GOBABIS STATE HOSPITAL

Gobabis State Hospital
Het Gobabis State Hospital bevindt zich in het centrum van Gobabis en heeft een regionale functie. Het heeft de beschikking over 150 bedden, verdeeld over verschillende afdelingen. Het is het enige staatsziekenhuis van de provincie Omaheka. Het staats ziekenhuis is voor iedereen toegankelijk.


Op strategische plekken in de provincie zijn een aantal healthcentra (out-patient-clinics) gesitueerd. Deze centra screenen de patiënten en verwijzen eventueel door naar Gobabis. De spoedeisende medische zorg van het staatshospitaal bestaat uit een afdeling spoedeisende hulp met drie bedden, inclusief een traumakamer voor de opvang van zwaargewonden. Daarnaast zijn er een operatiekamer, een röntgenafdeling en een drietal ambulances.

Ambulances Gobabis State Hospital (situatie 2006)
Het ziekenhuis heeft de beschikking over drie ambulancevoertuigen; twee ‘gewone' ambulances en een vierwiel aangedreven exemplaar. Ze worden voornamelijk ingezet voor het transport tussen de health centra en het ziekenhuis van Gobabis en het interklinisch transport richting Windhoek.

De bemanning bestaat uit een chauffeur en een verpleegkundige. De ambulancechauffeur beschikt alleen over een rijbewijs en heeft geen enkele (para)medische opleiding gevolgd. De verpleegkundige is doorgaans werkzaam op een verpleegafdeling. Bij een ambulanceaanvraag wordt door het dagelijks hoofd een verpleegkundige aangewezen. De verpleegkundigen hebben naast hun basisopleiding geen enkele spoedeisende medische scholing gevolgd. Hierdoor zal deze vorm van hulverlening nauwelijks plaatsvinden.

Doordat de verpleegkundigen geen aanvullende training hebben gevolgd, voelen ze zich ongemakkelijk en angstig als ze mee moeten met de ambulance.

Het verzorgingsgebied bestrijkt de gehele provincie Omaheka. Ter vergelijking Nederland is 41.528 km ² en Omaheka 84.440 km ² !

Pre-Hospitale scholing
Nadat er gesproken was met alle betrokkenen die een aandeel hebben in de spoedeisende medische zorg, hebben wij een opleidingsplan geschreven en geïmplementeerd.

De pre hospitale traumazorg principe bevat een aantal gouden richtlijnen:

 • Threat first what kills first: Aan de hand van de ABCD methodiek wordt een patiënt is volgorde van prioriteit onderzocht.
 • Airway: Heeft de patiënt een vrije luchtweg. M.a.w. bereikt de buitenlucht de luchtpijp.
 • Breathing: Heeft de patiënt een goede gasuitwisseling in de longen. M.a.w. bereikt de lucht de longblaasjes?
 • Circulation: Heeft de patiënt voldoende hartfunctie en bijbehorende bloeddruk.
 • Disability: Hoe is de neurologische toestand van de patiënt.
 • Kinematics of trauma: Trauma staat gelijk aan energieoverdracht. Indien de vrijgekomen energie sterker is dat het menselijke weefsel, zal dit weefsel schade oplopen (kneuzing, scheuren, breken) Indien men bedacht is op de vrijgekomen energie kan men mogelijke verborgen letsels sneller opsporen en de therapie hierop toepassen.
 • Het KISS principe: Keep it Stupid Simple. M.a.w. gebruik gezond verstand en doe niet moeilijker dan het al is.
 • Do no further harm: Wees bedacht op beschadigingen van de wervelkolom. Beschadigd zenuwweefsel herstelt zeer moeizaam tot nooit. Zenuwuitval lijdt tot grote immobiliteit bij de patiënt

We hebben met nadruk gekozen voor het opzetten van een (paramedisch) train-de-trainer programma omdat dit type scholing het beste aansluit bij de specifieke hulpvraag vanuit Gobabis. Het biedt de onderstaande voordelen:

 • Doelgericht en intensief trainen is mogelijk voor een select gezelschap
 • Bijbrengen van zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid
 • Eenvoudig een vervolgprogramma op te starten
 • Lokale trainers kunnen worden ingezet voor eigen personeel.

De train-de-trainer methode is binnen de Nederlandse ambulancetrainingen een standaard methode om kennis over te dragen aan collega's.

Voor meer informatie over onder andere de trainingen verwijzen we u naar de rapporten elders op deze site.

Health & Emergency care Learning Program