GESCHIEDENIS HELP GOBABIS

Gobabis heeft vanaf 1995 een vriendschapsrelatie met de gemeente Smallingerland. Dit heeft geleid tot vele projecten die ten doel hebben de armoede te bestrijden en het lokale bestuur in Gobabis te versterken. In die jaren zijn een behoorlijk aantal ontwikkelingsprojecten opgezet. Gobabis is de provinciehoofdstad van Omaheke en heeft ongeveer 16000 geregistreerde inwoners. De stad heeft, zoals vele andere steden in Afrika, een krottenwijk. Dit is een uitgestrekt stuk terrein buiten de stad waar daklozen zelf een huisje moeten bouwen van restmaterialen om toch onderdak te hebben.Er wonen duizenden mensen, hoeveel precies is niet bekend, want veel mensen zijn niet geregistreerd. Het aantal sterfgevallen is hoog vanwege Aids en de daaraan gerelateerde ziekte TBC. Veel kinderen zwerven rond op straat en zijn niet in de gelegenheid onderwijs te volgen.Door verschillende oorzaken is het aantal bewoners in de krottenwijk de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld.Voor meer informatie over Gobabis verwijzen we u naar hun eigen website

Ambulanceproject Gobabis.
Het ambulanceproject vloeide voort uit het initiatief van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân om een ambulance te schenken aan Gobabis. Om de ambulance te introduceren schreven wij, Bowe Bottinga en Jillard Faber, beiden ambulanceverpleegkundige, een trainingsprogramma. Ons doel was het bevorderen van (acute) gezondheidszorg in Gobabis en omgeving. Zonder onderscheid te maken tussen kleur, geslacht, ras, religie, seksuele geaardheid of politieke overtuiging. Essentieel bij dit project is kennisoverdracht! 

Inmiddels zijn wij vier keer in Gobabis geweest waar we onder anderen zes verpleegkundigen opgeleid hebben tot trainers, zodat zij zelfstandig lessen aan collega’s kunnen verzorgen. (klik hier voor meer informatie) 

De brandweer hebben we levensreddende handelingen aangeleerd zodat deze in noodsituaties adequaat kunnen handelen. (klik hier voor meer informatie) 

Daarnaast is er een start gemaakt met een eerste hulp project voor de scholen. (klik hier voor meer informatie) 

Ook in 2010 blijft onze hulp nodig. Van het sponsorgeld (in 2009) zijn onder anderen twee reanimatiepoppen aangeschaft voor het State Hospital, de scholing hierin heeft echter nog extra aandacht nodig. Ook moeten de zes trainers bij/nageschoold worden. 

Daarnaast willen we voor de wees- en kwetsbare kinderen een EHBO project opzetten.  

Deze kinderen zijn een groeiende groep die leven in armoede. Zij vallen vaak buiten het systeem en gaan vaak niet naar school. Ook hebben ze nauwelijks toegang tot basis medische zorg. De begeleiders van deze kinderen hebben geen kennis van eerste hulp. Ook hebben ze niet de beschikking over EHBO materiaal. Naast het verzorgen van lessen moet er dus ook materiaal aangeschaft worden.         (klik hier voor meer informatie) 

HELP Gobabis 
Wat in eerste instantie begon als een “Ambulanceproject” is in de loop der jaren uitgebreid naar een breder paramedisch gezondheidsbevorderend project.De naam Ambulanceproject Gobabis dekt dan ook de lading niet meer. Daarom hebben we in oktober 2009 een andere naam voor ons project gekozen namelijk H.E.L.P. Gobabis . Dit staat voor Health- & Emergency care Learning Program. 

Steun HELP Gobabis 
U kunt het werk van H.E.L.P. steunen door middel van een financiële bijdrage. Doneren aan H.E.L.P. betekent geven aan een klein goed doel, met direct resultaat. Door te werken met vrijwilligers houdt H.E.L.P. de kosten laag, zodat de projecten maximaal kunnen profiteren van de hulp van donateurs.Wilt u het werk van HELP ondersteunen? Dat kan  

U kunt een bijdrage storten op
30.51.34.051 t.n.v.
H.E.L.P. Gobabis 

Health & Emergency care Learning Program