FIRE BRIGADE GOBABIS

HELP Gobabis; Fire Brigade Gobabis

De brandweer van Gobabis bestaat geheel uit een groep enthousiaste vrijwilligers.

Als gevolg van de vriendschapsrelatie tussen de twee gemeenten Smallingerland en Gobabis, zijn er in het verleden twee brandweerauto’s geschonken. Daarnaast heeft men nog de beschikking over een zestig jaar oude Bedford brandweerauto die op de nominatie staat om gerestaureerd te worden.

In eigen beheer heeft men een hulpverleningsbusje samengesteld met daarin eenvoudig redgereedschap en een brancard, waarop zo nodig een verkeersslachtoffer vervoerd kan worden. Door het ontbreken van kennis, materiaal en ruimte wordt tijdens dit transport aan de patiënt geen medische hulp verleend.

Brandweer Gobabis


Brandweer Gobabis

Elke maandagavond komen alle vrijwilligers op de brandweerkazerne bij elkaar om te oefenen en onderhoud te plegen.

De Ambulance
De beide gemeenten hadden met elkaar afgesproken dat de geschonken ambulance gestald zou worden bij de brandweer. Zodoende stond de ambulance mooi binnen en was er goed toezicht op mogelijk. Bij een alarmering waarvoor een ambulance nodig was, zou dan de brandweer een chauffeur leveren. Deze zou langs het ziekenhuis gaan om een verpleegkundige op te halen en zo de nodig zorg gaan verlenen. Althans zo was het ons verteld!

In werkelijkheid bleek de samenwerking tussen het Gobabis District Hospital ( overheid) en de Gobabis Fire Brigade (Gemeente) veel gecompliceerder te liggen. Van de beoogde samenwerking was geen sprake en was het in de nabije toekomst ook nog niet aan de orde. Omdat we er op gerekend hadden dat de brandweer aanschoof bij de lessen voor het ziekenhuis, moesten wij dus nog een compleet lesprogramma schrijven voor de vrijwilligers van de brandweer. Geen enkele brandweerman was in het bezit van een EHBO of vergelijkbaar certificaat.

Deze groep was erg enthousiast en leergierig. Ondanks het gemis van medische kennis, konden wij ze door middel van de presentatie, oefeningen en praktijkgerichte voorbeelden, prima scholen. Aan het eind van de cursus waren zij in staat om basis levensreddende  handelingen te verrichten. Behalve deze scholing werd er tekst en uitleg gegeven over het gebruik van de ambulance, zodat deze optimaal ingezet zou kunnen worden.

Vervolg Traject
Hoe de ambulance en zijn inventaris gebruikt moet worden is wel helder voor de brandweer.

Wat ons nog wel zorgen baart is de medische kennis van de vrijwilligers.

Als je met “de mooiste ambulance van Namibië” voor komt rijden wordt er ook het één en ander van je verwacht. Gelukkig zagen ze dit zelf ook in. De brandweer commandant had daarom zelf al uitgezocht hoe de scholingen door te laten gaan als wij er niet zijn. Zo heeft de commandant contact opgenomen met EMED, een particuliere ambulancedienst in Windhoek. Deze dienst is vooral werkzaam vanuit de hoofdstad en heeft de beschikking over een drietal goed uitgeruste ambulances, een First responder auto en een aantal vliegtuigen voor repatriëring. Naast het uitgebreide “wagenpark” zijn alle paramedics uistekend opgeleid in Zuid-Afrika en beschikken ze over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van traumazorg.

Tijdens een werkbezoek aan het hoofdkantoor van EMED hebben wij diverse gesprekken gevoerd met collega’s en tevens een bezoek gebracht aan de meldkamer waarbij we onder de indruk waren van hun professionaliteit.

Doel van het contact tussen de brandweer en EMED is om de vrijwilligers op regelmatige basis stage te laten lopen bij EMED in Windhoek, hiervoor is reeds toestemming gegeven door de gemeente Gobabis. We zijn,zoals hierboven beschreven, in contact gekomen met een paramedic uit Windhoek. Hij verzorgt onder anderen een cursus tot BAA = Basic Ambulance Assistent. Dit zou wat ons betreft een prima basis zijn voor een aantal brandweermannen.

Als voordelen van deze cursus ten opzichte van onze jaarlijkse bijscholing noemen wij:
  • Verdere uitbreiding van paramedische kennis bij de brandweer waardoor de effectiviteit van de stagedagen verbeterd wordt.
  • De cursus wordt gegeven door lokale instructeurs, spreken elkaars taal en houden rekening met de plaatselijke cultuur, normen en waarden.
  • Verhogen van de continuïteit van leren.
  • Behaalde certificaten zijn geldig in eigen land.
  • De kosten van deze cursus worden in de Namibische economie geïnvesteerd.
  • Indien er eenmaal in Gobabis gekwalificeerde medische brandweervrijwilligers zijn, kan de geschonken ambulance in samenwerking met EMED optimaal ingezet worden bij ongevallen en overplaatsingen.
  • Verhogen zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid 
Belangrijk om te vermelden is dat er in Namibië sinds kort het Motor Vehicle Accident Fund (MVA fonds) is opgericht. Dit fonds heeft als doel, om naast het nemen van preventieve maatregelen en voorlichting ter voorkoming van ongevallen, de met name onverzekerde verkeersslachtoffers en hun eventuele nabestaanden financieel bij te staan.

Het MVA fonds wordt, onder anderen, gefinancierd doordat voor iedere ambulancerit in Namibië, een vast percentage van de inkomsten moeten worden afgestaan aan het MVA fonds.

Dit betekent dus dat zodra de brandweervrijwilligers zijn opgeleid en de samenwerking met EMED is geoptimaliseerd de “Kijlstra Ambulance” voor inkomen kan zorgen. Voor iedere inwoner van Gobabis heeft dit positieve gevolgen: omdat er naast het geven van optimaal gekwalificeerde zorg door de hulpverleners ook geld beschikbaar komt voor het goede werk van het MVA fonds 

Health & Emergency care Learning Program