EHBO PROJECT WEESKINDEREN

HELP Gobabis; EHBO project wees- en kwetsbare kinderen. 

Epako is gelegen aan de rand van Gobabis, de regionale hoofdstad van Omaheke. Vóór de onafhankelijkheid was Epako een zwarte township. Vandaag de dag leeft de meerderheid van de zwarte bevolking van Gobabis daar. Er is een grote “squatter area “ in Epako waar meer dan 5.000 mensen leven in zeer slechte omstandigheden. Tweederde van de huishoudens is afhankelijk van kaarsen voor verlichting en de gemeentelijke waterpunten voor water. Daarnaast zijn de meeste bewoners aangewezen op brandhout om te koken. Slechts één derde van alle volwassenen heeft een baan. De meeste huishoudens worden geleid door vrouwen. Ruim een derde van alle 6-16 jarigen gaan niet naar school. De sociale problematiek is er groot. Ze hebben te maken met tuberculose, malaria, gewelddadige misdaden, ondervoeding, tienerzwangerschappen en alcoholmisbruik.

De meest ernstige problemen voor de jonge kinderen, 0-6 jaar, zijn diarree en ondervoeding. Door het alcoholmisbruik van de ouders ,is er veel verwaarlozing van deze jonge kinderen. 

De wees- en kwetsbare kinderen (Orphans and Vulnerable Children =OVC)zijn een groeiende groep die leven in armoede. Deze kinderen vallen vaak buiten het systeem en gaan vaak niet naar school. Ook hebben ze nauwelijks toegang tot basis medische zorg. De OVC’s hebben een beperkt inzicht over wat toekomst betekent voor hen. Veel kinderen hebben HIV positieve ouders, anderen moeten leven met huiselijk geweld. Velen gaan met honger naar bed en staan met honger op. 

Één van de internationale rechten van het kind, zoals opgesteld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989, is het krijgen van de grootst mogelijke geneeskundige verzorging (art. 24-25). 

Om de geneeskundige verzorging voor deze kinderen gedeeltelijke te kunnen uitvoeren, is ons gevraagd om voor de begeleiders van deze kinderen een EHBO cursus te verzorgen. Op dit moment zijn het ruim 600 kinderen in en rond Gobabis. De kinderen worden in verschillende projecten ( pre-schools) opgevangen. Er zijn momenteel acht projecten. 

De begeleiders,op dit moment rond de 40, van deze kinderen hebben vaak geen kennis van eerste hulp. Ook hebben ze niet de beschikking over EHBO materiaal. Naast het verzorgen van lessen moet er dus ook materiaal aangeschaft worden. 

Sloppenwijk Epako Sloppenwijk Epako De frequentie waarmee de begeleiders met zieke of gewonde kinderen te maken hebben is vrij groot. Denk hierbij aan; overgeven en diarree ( gevolg uitdroging, één van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kleine kinderen), bloedende wonden, breuken ( door de slechte voeding sneller kans op botbreuken), snij wonden, verwondingen door val, schaafwonden, flauwvallen, bevangen door de hitte, beten door insecten/ slangen, etc. etc. 


Om goed voorbereid te zijn in dit soort gevallen is een EHBO cursus noodzakelijk. Deze zijn inmiddels opgestart. Lees voor de voortgang de rapporten elders op deze site. 

Het gaat om de volgende opvangprojecten; Opvang projecten voor Orphans and Vulnerable children in Gobabis

Opvang projecten voor Orphans and Vulnerable children in Gobabis

 Naam:

 Aantal kinderen

 Aantal medewerkers

 Light for the Children

 350

 15

 Epako San Pre School

 42

 3

 Let the Children

 28

 3

 Full Gospel

 32

 3

 Save the Children

 45

 5

 Freedom Square

 80

 5

 Early Intervention Program

 16

 2

 Kabouterland

 18

 2

 Totaal ( op 19 juni 2010)

 611

 38

Health & Emergency care Learning Program