EHBO PROJECT SCHOLEN GOBABIS

HELP Gobabis; EHBO project scholen Gobabis

De gemeente Gobabis heeft HELP Gobabis gevraagd om hen te ondersteunen bij het opzetten van een EHBO programma voor de scholen in Gobabis.

Deze vraag komt voort uit het feit dat er op dit moment geen leerkrachten op de scholen aanwezig zijn die in het bezit zijn van een EHBO diploma. Hierdoor is er geen adequate opvang bij kleine ongevallen waardoor de kans op o.a. wondinfectie toeneemt. Als enig alternatief worden alle kinderen met letsel dan ook (soms onnodig) direct naar het ziekenhuis vervoerd.

Tijdens een speciaal georganiseerde vergadering in het gemeentehuis van Gobabis, waarbij alle schoolhoofden van de scholen in Gobabis evenals een vertegenwoordiger van het ministerie van onderwijs aanwezig waren, hebben we vooral goed geluisterd naar de feitelijke hulpvraag van de scholen. Met name hebben ze veel te maken met snij wonden ( veel rondslingerend kapot glas), arm- en been breuken, bloedneuzen, splinters etc. Omdat de kennis ontbreekt wat te doen in situaties als deze, gaan ze met het kind naar het ziekenhuis. Afgezien van de hoge kosten die dat met zich mee brengt, is ook de onderwijzer voor een langere periode afwezig. 

SchoolpleinOm een goed beeld te krijgen van de feitelijke situatie op de scholen, hebben we een rondleiding gekregen bij een aantal plaatselijke scholen, waarbij vooral de leerlingenaantallen ons versteld deed staan. Gemiddeld hebben de scholen rond de zevenhonderd leerlingen met als uitschieter een lagere school met meer dan duizend leerlingen.


In verband met de grootte van dit project en onze doelstelling om zoveel mogelijk oplossingen in Namibië te zoeken hebben we contact gezocht met het International SOS. Deze organisatie is instaat om de leerkrachten in Gobabis een EHBO cursus aan te bieden. Omdat de gemeente Gobabis en het ministerie van onderwijs niet beschikt over voldoende financiële middelen is er afgesproken dat zowel de gemeente, het ministerie van onderwijs en HELP Gobabis de opleidingskosten gezamenlijk zullen delen.

Tevens bood Kijlstra Ambulancegroep Fryslân iedere school in Gobabis een uitgebreide EHBO koffer aan. Dezen werden in Namibië aangeschaft om zodoende de lokale economie te stimuleren.

Health & Emergency care Learning Program