ACLS TRAININGEN ARTSEN

In 2010 hebben wij de vraag gekregen van de artsen uit het state hospital of wij ze onderwijs zouden kunnen geven in geavanceerde reanimatietechnieken. Dit voor pasgeborenen, kinderen als mede volwassenen. De kindersterfte in Namibië is, net als in andere Afrikaanse landen, groot. Om deze ongewenste situatie tegen te kunnen gaan hebben wij een lesprogramma ontwikkelt voor de verpleegkundigen ( o.a. basis reanimatie) en de artsen.

Het ziekenhuis had wel een aantal defibrillatoren tot hun beschikking maar hadden hier, door kennis gebrek, nog nooit iets mee gedaan.

In het voorjaar van 2011 zijn we begonnen met de scholing van de artsen, deze scholing stond voornamelijk in het teken van theorie. Omdat we niet de beschikking hadden over een geavanceerde reanimatiepop was het namelijk niet mogelijk om “echt” te oefenen.

Wat ons toen al opviel was dat het met de theoretische kennis wel goed zat maar het overzetten van de theorie naar de praktijk was het probleem.

Door de schenking van een geavanceerde reanimatiepop, door Visser en Almeva, konden wij in het najaar van 2011 dan ook werkelijk praktisch trainen. Deze trainingen vonden niet plaats in een leslokaal maar in het ziekenhuis op de spoed eisende hulp. Dit is de omgeving waar ze dagelijks werken en wordt de training meer realistisch. Met name werden ze hier geconfronteerd met de mogelijk en onmogelijkheden. Zo bleken een aantal essentiële zaken niet in orde te zijn. Gelukkig waren deze snel op te lossen. Dit was een goede eyeopener voor de medische staf.

Speciaal voor deze trainingen hadden we flowcharts gemaakt voor de behandeling van de meest voorkomende levensbedreigende hart ritme stoornissen. Deze flowcharts kunnen de artsen bij zich dragen zodat ze precies weten wat ze moeten doen. Tijdens de trainingen werd hier dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Tijdens de dagelijkse trainingen werden de verschillende levensbedreigende ritmes getraind en langzaam aan werd de druk steeds meer opgebouwd en werden de casussen steeds moeilijker. De trainingen verliepen voorspoedig en de artsen waren erg enthousiast over de aangeleerde vaardigheden.

Dat deze training succesvol is geweest bleek wel uit het verhaal van Dr. Jobarthe: Kort na de trainingen was er tijdens een keizersnede een baby levenloos ter wereld gekomen. De verpleegkundige die assisteerde bij deze bevalling had gelukkig net onze training gevolgd en samen met Dr. Jobarteh zijn ze begonnen met de reanimatie. Welke met succes is verlopen zonder nadelige gevolgen voor het kindje. Zonder de training was het kindje overleden aldus Dr. Jobarteh.

Health & Emergency care Learning Program