Nog twee maanden

 

Over twee maanden ( 31 oktober as.)  gaan we weer naar Gobabis om diverse trainingen te verzorgen.  Dit zullen zijn

  • EHBO lessen in de sloppenwijk
  • Les brandweer Gobabis
  • ACLS ( geavanceerde reanimatietechnieken) voor de artsen
  • (pre) Hospitale Trauma Care voor de verpleegkundigen

Wegens gezondheidsproblemen is Bowe niet in de gelegenheid om mee te gaan. Voor hem in de plaats zal Wander  Netters, tevens ambulanceverpleegkundige, mee gaan. Inmiddels zijn we hem al druk aan het inwerken. Doordat Wander mee gaat kunnen we de continuïteit en de kwaliteit blijven waarborgen.

Inmiddels zijn we alweer enkele maanden druk met de voorbereiding. Naast het vinden van sponsoren, wat ondanks de economische crisis weer is gelukt, zijn we bezig met het ontwikkelen van protocollen/richtlijnen voor de ambulancezorg in Gobabis.

Protocollen vormen de basis voor uniformiteit in de ambulancezorg en waarborgen dat de hulpvrager adequate, doelmatige (ambulance)zorg ontvangt. Het doel van protocollen is de ambulancezorgverleners te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen en behandeling – achteraf - te kunnen evalueren.

De protocollen zijn ontwikkeld in samenspraak met de artsen in Gobabis, dit vormt een prima basis voor adequate zorg. Daarnaast is de PMO ( principal medical officer) Dr. Kobango, van het state Hospital Gobabis, bezig om onze lessen geaccrediteerd te krijgen  in Namibië.

Door de komst van de protocollen hebben we het lesprogramma ook gedeeltelijk moeten herschrijven.  Nieuw is dat de cursisten aan het eind van de lesdagen zowel een schriftelijk als wel een praktisch examen moeten afleggen. Als ze voor beiden slagen, mogen ze, zonder tussenkomst van een arts, zelfstandig volgens de protocollen  werken.

Tijdens ons verblijf zullen we u proberen zoveel mogelijk op de hoogte te houden via de sociale media zoals Facebook www.facebook.com/HELP.Gobabis en Twitter @helpgobabis.nl

Rest ons nog om alle sponsoren te bedanken die dit project mogelijk blijven maken.  Zonder deze bijdragen is dit ontwikkelingswerk niet mogelijk. Daarnaast willen we Wim ten Wolde, van Ambulance Zorg Nederland, bedanken voor zijn hulp bij het ontwikkelen van de protocollen. Door zijn expertise zijn de protocollen sterk verbeterd.


Health & Emergency care Learning Program

Made with by BO. Be Original