Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaaroverzicht Stichting HELP Namibia 2018

 

Op de jaarvergadering van Stichting HELP Namibia jongstleden 14 februari 2019 heeft de penningmeester het financiële jaaroverzicht van de Stichting gepresenteerd.

 

Over het jaar 2017 hadden we een positief saldo van + € 9372,40, hier begonnen we dus mee in 2018.

Aan inkomsten hebben we binnengekregen (sponsoring, lesgeven, lesmarathon etc.)               € 4702,90

De uitgaven van 2018 zijn geweest € 8313, 04

Dit betekend dat het jaar positief afgesloten wordt met + € 5762,34

 

De penningmeester laat het bestuur zien waar het geld aan uitgegeven is. De grootste uitgaven waren de volgende zaken:

-      Vliegtickets + treinvervoer Schiphol v.v. 3 instructeurs                    € 3124

-      Aanschaffen lesmateriaal (o.a. thorax fantoom 2x, 

Tourniquets, babyreanimatiepoppen, beademingsballonen)                €2330

-      Autohuur, overnachtingen en eten en drinken in Namibië             €2100

(15 dagen 3 instructeurs)                  

-      Oprichten Stichting                                                                               € 400

 

De jaarrekening wordt goedgekeurd door het voltallige bestuur. 


Health & Emergency care Learning Program